Ook als zzp’er is het mogelijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten.

Langdurige arbeidsongeschiktheidsdekking kost gewoonlijk ongeveer 1-3% van jouw inkomen. Als je arbeidsongeschikt raakt en voldoet aan de definitie van arbeidsongeschiktheid van jouw verzekeraar, ontvang je na de wachttijd een maandelijks uitkeringsbedrag. De wachttijd kan per polis verschillen, maar is zelden minder dan 90 dagen. Het voordeel is meestal ongeveer 60% van jouw inkomen na belastingen. Dit kan variëren van 24 maanden tot meerdere jaren, afhankelijk van jouw polis.

Wat wordt niet gedekt door de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

De arbeidsongeschiktheids verzekering is bedoeld om een deel van jouw inkomen te dekken als je door ziekte of letsel niet kunt werken. Het dekt geen medische zorg of langdurige zorg. Evenmin biedt het arbeidsongeschiktheidsuitkeringen na de leeftijd van 65 jaar.

Hoewel langdurige aov zzp polissen zwangerschap meestal niet dekken, dekken ze wel complicaties tijdens de zwangerschap. Maar je ontvangt alleen een arbeidsongeschiktheidsuitkering als je de polis hebt gekocht vóór de zwangerschap en na de wachttijd, die meestal 90 dagen is.

Kortlopende polissen dekken daarentegen over het algemeen verlof in verband met bevalling en zwangerschapscomplicaties. Deze polissen bieden meestal een wekelijkse uitkering gedurende 6-8 weken na de bevalling.

Dekt de arbeidsongeschiktheidsverzekering reeds bestaande aandoeningen?

Nee, de arbeidsongeschiktheidsverzekering dekt geen reeds bestaande aandoeningen. Als je een handicap hebt en een invaliditeitsverzekering overweegt, denk dan aan het volgende. Het is belangrijk om te weten dat de invaliditeitsdekking pas ingaat op de dag dat jouw invaliditeit begon. Als er vóór deze datum ooit een ziekte bij jou werd vastgesteld, dan wordt dit beschouwd als een reeds bestaande aandoening. Deze wordt niet door de arbeidsongeschiktheidsverzekering gedekt.

Verzekeringsmaatschappijen kunnen echter een uitsluiting maken als het gaat om reeds bestaande voorwaarden. Sommige arbeidsongeschiktheidspolissen sluiten elke handicap uit door verwonding of ziekte die zich binnen een bepaalde periode heeft voorgedaan. Zoals 30 dagen voordat je dekking aanvraagt.

De uitsluiting kan ook tijdsafhankelijk zijn. Als je bijvoorbeeld een arbeidsongeschiktheidsverzekering hebt aangevraagd en twee jaar geleden bij jouw eerste aanvraag kanker kreeg. Maar nu je arbeidsongeschikt bent vanwege de kanker, is jouw arbeidsongeschiktheid gedekt.

Het is belangrijk dat je weet welk type arbeidsongeschiktheidsdekking je hebt als je gehandicapt bent en een arbeidsongeschiktheidsverzekering nodig hebt. Dit om reeds bestaande aandoeningen te dekken, aangezien deze uitsluiting kan variëren afhankelijk van de polis.

Wat zijn de verschillende definities van handicaps?

Je kunt kiezen uit drie verschillende soorten handicapdefinities: eigen, regulier en willekeurig.

• Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor eigen gebruik beschermt jouw vermogen om het beroep van jouw keuze uit te oefenen. Het beleid betaalt arbeidsongeschiktheidsuitkeringen. Zelfs als je een salaris kunt verdienen door iets anders te doen dan de baan die je had vóór de handicap.

Je komt in aanmerking voor een arbeidsongeschiktheidsuitkering. Zelfs als je een vergelijkbare baan in een vergelijkbare sector aanneemt.

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor eigen gebruik is soepeler dan andere vormen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Daarom is het meestal ook de duurste.