Ineens ligt er een vaststellingsovereenkomst voor je neus. Je had af en toe wel een vreemd signaaltje opgepikt, maar je had geen idee dat je werkgever van plan was om je te ontslaan. Toch wordt je nu gevraagd om de vaststellingsovereenkomst mee naar huis te nemen, deze te bestuderen en het liefst binnen enkele dagen te tekenen. Kun je maar beter direct instemmen of heeft het zin om over je ontslag te onderhandelen?

Ontslag met wederzijds goedvinden

Als je een vaststellingsovereenkomst van je werkgever ontvangt, stuurt deze aan op ontslag met wederzijds goedvinden. Dat is de meest gebruikte manier om een ontslag af te wikkelen. Deze ontslagroute is zo populair omdat het UWV of de kantonrechter daar niet aan te pas hoeven te komen. De naam ‘wederzijds goedvinden’ beschrijft eigenlijk alles: indien zowel jij als je werkgever het eens zijn over de voorwaarden van je ontslag, dan kan je arbeidsovereenkomst beëindigd worden. Zonder met modder te gooien, inclusief passende ontslagvergoeding, een veiliggestelde WW-uitkering en een zekere uitkomst. En dat lukt bijna altijd binnen enkele werkdagen. 

Onderhandelen over de vaststellingsovereenkomst

We kunnen er kort over zijn: teken NOOIT de eerste vaststellingsovereenkomst die je werkgever je aanbiedt. Die is vrijwel altijd eenzijdig opgesteld, met als gevolg dat je aan het kortste trekt als het aankomt op je ontslagvergoeding, concurrentiebeding en zelfs je recht op een WW-uitkering. De vaststellingsovereenkomst is een document waarin de afspraken over het afwikkelen van je ontslag staan. Beoordeel de eerste vaststellingsovereenkomst als een voorstel. Het is niet bindend en je hoeft überhaupt niet te tekenen als je er niets voor voelt. Zonder gegronde ontslagreden of onderbouwd ontslagdossier is je onderhandelingspositie bovendien erg sterk. 

Tips voor succesvol onderhandelen bij ontslag

1. Bepaal je onderhandelingspositie

Als je snel een nieuwe baan kunt vinden of een partner hebt met een goed inkomen, dan kun je een stevige positie innemen aan de onderhandeltafel. Bedenk wat er kan gebeuren als jullie er niet uit komen. Bepaal op basis daarvan je ondergrens.

2. Laat je werkgever het eerste voorstel opstellen

Vraag je werkgever om met een openingsvoorstel te komen. Het is prettig om dat als uitgangspunt te hebben.

3. Laat nooit meteen het achterste van je tong zien

Als jij direct duidelijk maakt dat je wel wilt vertrekken, drijft dat de prijs van je ontslagvergoeding naar beneden. Hier mag je best een beetje toneelspelen om een beter resultaat te bereiken in de onderhandeling.

4. Je transitievergoeding is een ondergrens

De wettelijke transitievergoeding leidt tot een minimale compensatie. Vaak kun je na onderhandeling een hogere ontslagvergoeding bedingen. 

5. Beargumenteren en niet afronden

Psychologisch blijkt het beter te werken om een nauwkeurig berekende en beargumenteerde ontslagvergoeding voor te stellen, in plaats van te komen met een afgerond getal.

6. Zorg voor speling, maar beledig niet

Zorg voor een hoger tegenvoorstel in de onderhandeling om spelingsruimte te houden. Als je werkgever graag van je af wil, dan kun je fors inzetten. Overspeel je hand niet, want het moet wel serieus in overweging genomen worden.

7. Zet je emoties uit

Blijf in de onderhandeling vriendelijk en zakelijk. Ondanks dat je het waarschijnlijk niet eens bent met het standpunt van je werkgever. Benoem feiten, stel je niet vijandig op en focus op gemeenschappelijke belangen.

8. Vraag om extra tijd

Onderhandelen betekent soms tijd rekken. Als je werkgever door wil pakken, heeft die blijkbaar een belang dat geld waard is.

9. Verweer je tegen op non-actiefstelling

Benadruk bij non-actiefstelling of vrijstelling van werk dat je beschikbaar blijft en bereid bent om te blijven werken zodra dat weer van je wordt verlangd.

10. Er is meer dan de ontslagvergoeding

Denk niet alleen maar aan die pot met geld. Een hoge ontslagvergoeding is prettig, maar als je werkgever niet bereid is om meer te betalen, zou je ook kunnen inzetten op andere punten. Denk aan het laten uitbetalen van vakantiedagen, belastingvrij budget voor scholing of het houden van bedrijfsmiddelen.